`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời với mục đích chính là

Câu 276513: Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời với mục đích chính là

A. Tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

B.  Tăng cường sức mạnh của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

C. Duy trì hòa bình, an ninh châu Âu, củng cố sức mạnh của các nước Xã hội chủ nghĩa.

D. Đối phó với khối quân sự NATO do Mĩ thành lập. 

Câu hỏi : 276513

Phương pháp giải:

sgk trang 8.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 5-1955, Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu thỏa thuận cùng nhau thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava. Đây là một liên minh quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước này, góp phần to lớn trong việc duy trì hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com