Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 4,65 gam metylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch AlCl3. Sau phản ứng, lấy kết tủa thu được tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl xM. Giá trị của x là

Câu 276833: Cho 4,65 gam metylamin tác dụng vừa đủ với dung dịch AlCl3. Sau phản ứng, lấy kết tủa thu được tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl xM. Giá trị của x là

A. 0,5.

B. 0,167.

C. 1,5.

D. 0,45.

Câu hỏi : 276833

Phương pháp giải:

3CH3NH2 + AlCl3 + 3H2O → 3CH3NH3Cl + Al(OH)3


Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O


nHCl = 3nAl(OH)3 = nCH3NH2 → nHCl → CM = n/V

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCH3NH2 = 0,15 mol.

  PTHH:

  3CH3NH2 + AlCl3 + 3H2O → 3CH3NH3Cl + Al(OH)3        (1)

  Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O                                       (2)

  Từ PTHH (1) và (2): nHCl = 3nAl(OH)3 = nCH3NH2 = 0,15 mol → x = CM = n/V = 0,15/0,3 = 0,5M.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com