Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình nào trong các hình sau không có trục đối xứng?

Câu 278882: Hình nào trong các hình sau không có trục đối xứng?

A.  Hình tam giác đều.                

B.  Hình thoi.                              

C.  Hình vuông.              

D.  Hình bình hành.

Câu hỏi : 278882
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình bình hành không có trục đối xứng.

  Hình tam giác đều có 3 trục đối xứng.

  Hình thoi có 2 trục đối xứng.

  Hình vuông có 4 trục đối xứng.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com