Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

Câu 280112: Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

A. Hình que

B. Hình hạt

C. Hình chữ V 

D. Nhiều hình dạng

Câu hỏi : 280112
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NST có nhiều hình dạng khác nhau như: hình que, hình hạt, hình chữ V,...

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com