Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiễm sắc tử chị em có

Câu 280124: Nhiễm sắc tử chị em có

A. nguồn gốc khác nhau: 1 từ bố, 1 từ mẹ

B. Là 2 phần của phân tử ADN ban đầu.

C. có trình tự gen gần giống nhau, chỉ khác 1 số điểm nhỏ

D. Giống nhau hoàn toàn

Câu hỏi : 280124
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các NST đơn nhân đôi thành NST kép, mỗi NST kép gồm 2 cromatit (nhiễm sắc tử chị em) giống nhau hoàn toàn.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com