Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

NST có hình thái và kích thước như thế nào ?

Câu 280125: NST có hình thái và kích thước như thế nào ?

A.

Hình thái và kích thước NST thường thay đổi qua các kì của quá trình phân, bào, nhưng mỗi NST đều có hình thái và kích thước đặc trưng qua các thế hệ.

B. Ở kì giữa (khi xoắn cực đại), NST có hình hạt, hình que, hình chữ V.

C. Hình thái và kích thước NST phụ thuộc vào từng loài.

D. Cả A và B

Câu hỏi : 280125
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình thái và kích thước NST thường thay đổi qua các kì của quá trình phân, bào, nhưng mỗi NST đều có hình thái và kích thước đặc trưng qua các thế hệ.

  Ở kì giữa (khi xoắn cực đại), NST có hình hạt, hình que, hình chữ V.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com