`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa đã tác động đến sản xuất nông nghiệp ở

Câu 280592: Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa đã tác động đến sản xuất nông nghiệp ở

A. nền nông nghiệp nhiệt đới có tính mùa vụ  

B. lượng mưa theo mùa.

C. tính mùa vụ của sản xuất.  

D. sự phân mùa khí hậu.

Câu hỏi : 280592
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nền nhiệt ẩm cao tạo điều kiện cho nước ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới; đồng thời khí hậu phân mùa cũng quy định tính mùa vụ của nông nghiệp

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com