`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 280603: Cho biểu đồBiểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Thể hiện nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí hậu Huế.

B. Tốc độ tăng trưởng của nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí hậu Huế.

C.  Cơ cấu nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí hậu Huế.

D. Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí hậu Huế qua các năm.

Câu hỏi : 280603
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, dễ nhận thấy biểu đồ thể hiện giá trị 2 đối tượng là nhiệt độ (đường) và lượng mưa (cột) các tháng trong năm của 1 trạm khí hậu

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com