Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:

Câu 281456:

Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:

A. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.

B.    Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.

C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

D. Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.

Câu hỏi : 281456

Phương pháp giải:

Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện:


- Nguyên tử cấu tạo gồm một hạt nhân mang điện dương nằm ở trung tâm và các êlectron mang điện âm chuyển động xung quanh. Hạt nhân có cấu tạo gồm hai loại hạt là notron không mang điện và proton mang điện tích dương.


+ Êlectron có điện tích là \(e=-1,{{6.10}^{-19}}C\) và khối lượng mà \({{m}_{e}}=9,{{1.10}^{-31}}kg\)


+ Proton có điện tích là \(q=+1,{{6.10}^{-19}}C\)và khối lượng là \({{m}_{p}}=1,{{6.10}^{-27}}kg\).


Khối lượng của notron xấp xỉ bằng khối lượng của proton.


- Số proton trong hạt nhân bằng số êlectron quay xung quanh hạt nhân nên độ lớn điện tích dương của hạt nhân bằng độ lớn điện tích âm của êlectron.


- Điện tích của êlectron và điện tích của proton là điện tích nhỏ nhất mà ta có thể có được. Vì vậy ta gọi chúng là những điện tích nguyên tố (âm hoặc dương).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong nguyên tử, số proton bằng số electron, vì vậy nguyên tử trung hòa về điện.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com