Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 5?

             

Câu 281691: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 5?


             

A.  60.                                         

B.  96.                                         

C.  120.                                       

D.  24.         

Câu hỏi : 281691

Phương pháp giải:

Tìm số số lập thành từ các số trên mà tận cùng không phải chữ số 5

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử số cần lập là \(\overline {abcd} ,\,\,\,\,\left( {a,b,c,d \in \left\{ {1;2;3;4;5} \right\},\,\,d \ne 5} \right)\) . Lần lượt chọn các chữ số:

  d có 4 cách chọn

  c có 4 cách chọn

  b có 3 cách chọn

  a có 2 cách chọn

  \( \Rightarrow \) Số số lập thành là: \(4.4.3.2 = 96\)(số).

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com