Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điều nào sau đây không đúng đối với vai trò của quan hệ cạnh tranh?

Câu 283804: Điều nào sau đây không đúng đối với vai trò của quan hệ cạnh tranh?

A. Đảm bảo sự tăng số lượng không ngừng của quần thể.

B. Đảm bảo số lượng của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp

C. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

D. Đảm bảo sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp.

Câu hỏi : 283804
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu sai là A, mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể sẽ giữ số lượng cá thể ở mức độ phù hợp với nguồn sống.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com