Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp chứa x mol Mg và 0,2 mol Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và CuSO4 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 18,4 gam chất rắn. Giá trị của x là

Câu 285406: Cho hỗn hợp chứa x mol Mg và 0,2 mol Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và CuSO4 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 18,4 gam chất rắn. Giá trị của x là

A. 0,3.

B. 0,2.

C. 0,1.      

D. 0,4.

Câu hỏi : 285406

Phương pháp giải:

Thứ tự dãy điện hóa: Mg > Fe >H> Cu > Fe2+→Kim loại ra lần lượt có Cu, Fe, Mg


Xét chất rắn: Nếu Cu ra hết thì có 0,2.64=12,8 gam; mà giả thiết ra 18,4 gam


→chứng tỏ còn có 0,1 mol Fe ra nữa


Ta có sơ đồ phản ứng:


x mol Mg và 0,2 mol Fe + 0,4 mol Fe3+, 0,2 mol Cu2+, 0,8 mol SO42-


→ x mol Mg2+; 0,5 mol Fe2+; 0,8 mol SO42- + 0,1 mol Fe + 0,1 mol Cu


Áp dụng bảo toàn nguyên tố Fe và bảo toàn điện tích trong dung dịch để tìm ra x

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thứ tự dãy điện hóa: Mg > Fe >H> Cu > Fe2+→Kim loại ra lần lượt có Cu, Fe, Mg

  Xét chất rắn: Nếu Cu ra hết thì có 0,2.64=12,8 gam; mà giả thiết ra 18,4 gam

  →chứng tỏ còn có 0,1 mol Fe ra nữa

  Ta có sơ đồ phản ứng:

  x mol Mg và 0,2 mol Fe + 0,4 mol Fe3+, 0,2 mol Cu2+, 0,8 mol SO42-

  → x mol Mg2+; 0,5 mol Fe2+; 0,8 mol SO42- + 0,1 mol Fe + 0,1 mol Cu

  Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe2+ trong X= 0,2+ 0,4- 0,1= 0,5 mol

  Bảo toàn điện tích trong dung dịch X ta có: 2x + 0,5.2= 0,8.2 → x= 0,3 mol

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com