Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phần nguyên của hỗn số \(5\frac{4}{9}\) là: 

Câu 286432: Phần nguyên của hỗn số \(5\frac{4}{9}\) là: 

A. 5

B. 4

C. 9

D. 3

Câu hỏi : 286432
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào hỗn số bài cho ta thấy phân nguyên của hỗn số là 5.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com