Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong nước biển có chứa các muối sau đây: NaCl; MgCl2; Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2; Na2SO4; MgSO4. Để thu được NaCl tinh khiết, người ta có thể sử dụng các hoá chất thuộc dãy nào dưới đây?

Câu 286651: Trong nước biển có chứa các muối sau đây: NaCl; MgCl2; Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2; Na2SO4; MgSO4. Để thu được NaCl tinh khiết, người ta có thể sử dụng các hoá chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. H2SO4, t0, Ba(OH)2, Na2CO3.

B. BaCl2 t0, Na2CO3, HCl.

C. HCl t0, Ba(OH)2, K2CO3.

D. K2CO3 t0, BaCl2, H2SO4.

Câu hỏi : 286651
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left. \begin{gathered}
  NaCl \hfill \\
  MgC{l_2} \hfill \\
  Ca{(HC{O_3})_2} \hfill \\
  Mg{(HC{O_3})_2} \hfill \\
  N{a_2}S{O_4} \hfill \\
  MgS{O_4} \hfill \\
  \end{gathered} \right\}\xrightarrow{{ + BaC{l_2},{t^0}}}\left\{ \begin{gathered}
  \downarrow BaS{O_4};CaC{O_3};MgC{O_3} \hfill \\
  dd:NaCl;MgC{l_2};BaC{l_2}\,du\xrightarrow{{ + N{a_2}C{O_3}}}\left\{ \begin{gathered}
  \downarrow MgC{O_3};BaC{O_3} \hfill \\
  dd:NaCl;\,N{a_2}C{O_3}\,du\xrightarrow{{ + HCl,{t^{^0}}}}NaCl \hfill \\
  \end{gathered} \right. \hfill \\
  \end{gathered} \right.\)

  Các phương trình hóa học xảy ra:

  Giai đoạn 1:

  Ca(HCO3)2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaCO3↓ + H2O + CO2

  Mg(HCO3)2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  MgCO3↓ + H2O + CO2

  Na2SO4  + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

  MgSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + MgCl2

  Lọc bỏ kết tủa, cho dung dịch thu được tác dụng với dd Na2CO3

  Giai đoạn 2:

  MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

  BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

  Lọc bỏ kết tủa, cho dd thu được tác dụng với HCl

  Giai đoạn 3:

  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

  Cô cạn dung dịch thu được ta thu được NaCl tinh khiết.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com