Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hardly did he enter the room when all the lights went out.

Mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Câu 289054: Hardly did he enter the room when all the lights went out.

A. did he enter                    

B.   when              

C. the lights         

D. went

Câu hỏi : 289054

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu đảo ngữ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cấu trúc đảo ngữ với “hardly…when…”:

  Hardly + had + S + P2 + when…: ngay khi…thì …

  did he enter => had he entered

  Tạm dịch: Ngay khi cậu ấy vước vào phòng thì đèn tắt.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com