Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

6km38m=...m

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (...):

Câu 289073: 6km38m=...m

A. 60038

B. 6038

C. 6380

D. 6830

Câu hỏi : 289073

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng đơn vị đo độ dài.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  6km=6000m

  6km38m=6000m+38m=6038m

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com