Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(79{m^2}9d{m^2} = .....d{m^2}\)

Đổi các số sau ra \({m^2}\)\(d{m^2}\)

Câu 289078: \(79{m^2}9d{m^2} = .....d{m^2}\)

A. 7099

B. 799

C. 7909

D. 7999

Câu hỏi : 289078

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng đơn vị đo khối lượng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(79{m^2}9d{m^2} = 7900d{m^2} + 9d{m^2} = 7909d{m^2}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com