Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là?

Câu 291653:

Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là?

A. Ôxi, Nitơ, hidrô

B. Cacbon, hidrô, ôxi

C. Hidrô, ôxi, phốt pho       

D. Nitơ, hidrô, Cacbon

Câu hỏi : 291653
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là: C,H,O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com