Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các tính chất sau: (1) Tính cứng; (2) Tính dẻo; (3) Tính dẫn điện; (4) Tính ánh kim; (5) Tính dẫn nhiệt; (6) Khối lượng riêng; (7) Nhiệt độ nóng chảy. Những tính chất vật lí chung của kim loại là

Câu 292364: Cho các tính chất sau: (1) Tính cứng; (2) Tính dẻo; (3) Tính dẫn điện; (4) Tính ánh kim; (5) Tính dẫn nhiệt; (6) Khối lượng riêng; (7) Nhiệt độ nóng chảy. Những tính chất vật lí chung của kim loại là

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (3), (4), (5).

C. (2), (3), (4), (5), (6).

D. (2), (3), (4), (6), (7).

Câu hỏi : 292364
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Những tính chất vật lí chung của kim loại:

  - Tính dẻo

  - Tính dẫn điện

  - Tính dẫn nhiệt

  - Tính ánh kim

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com