`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

Câu 292381: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A. Na, Ca, Al.      

B. Na, Ca, Zn. 

C. Na, Cu, Al. 

D. Fe, Ca, Al.

Câu hỏi : 292381

Phương pháp giải:

Phương pháp điện phân nóng chảy thường được sử dụng để điều chế các kim loại có tính khử mạnh như: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A đúng

  B loại Zn vì Zn được điều chế bằng phương pháp thủy luyện hoặc nhiệt luyện.

  C loại Cu vì Cu được điều chế bằng phương pháp thủy luyện hoặc nhiệt luyện.

  D loại Fe vì Fe được điều chế bằng phương pháp thủy luyện hoặc nhiệt luyện.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO