`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hãy viết tên đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác ABC trong hình bên:

Câu 292632:

Hãy viết tên đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác ABC trong hình bên:


A. AC  là đường cao ứng với cạnh đáy AB                                      

B. CK là đường cao ứng với cạnh đáy AB                                       

C. CK là đường cao ứng với cạnh đáy BC

D. AC là đường cao ứng với cạnh đáy BC

Câu hỏi : 292632

Phương pháp giải:

Đường cao của một tam giác là đường hạ từ một đỉnh vuông góc với cạnh đối diện.


 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát hình vẽ.

  Ta có: CK vuông góc với cạnh AB.

   CK là đường cao ứng với cạnh đáy AB.

  Chọn đáp án B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com