`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU?

Câu 293365: Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU?

A. Là trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

B. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.

C. Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

D. Là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới.

Câu hỏi : 293365
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặc điểm không đúng với EU là “lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng” vì mặc dù EU đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới; tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên

  => Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com