Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật được thả  rơi tự do từ độ cao h = 45m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2.

1. Tính thời gian kể từ vật bắt đầu rơi đến khi chạm đất.

2. Tính quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối cùng trước khi chạm đất.

Câu 294683: Một vật được thả  rơi tự do từ độ cao h = 45m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2.


1. Tính thời gian kể từ vật bắt đầu rơi đến khi chạm đất.


2. Tính quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối cùng trước khi chạm đất.

A. 3s; 20m

B. 9s; 20m

C. 9s; 40m

D. 3s; 40m

Câu hỏi : 294683

Phương pháp giải:

Thời gian rơi: \(t=\sqrt{\frac{2h}{g}}\)
Quãng đường vật rơi trong  n giây : \({{s}_{t=n}}=\frac{1}{2}g.{{n}^{2}}\)


Quãng đường vật rơi trong giây thứ n: \({{s}_{n}}={{s}_{t=n}}-{{s}_{t=n-1}}=\frac{1}{2}g.{{n}^{2}}-\frac{1}{2}g.{{\left( n-1 \right)}^{2}}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất, chiều dương của trục Oy hướng xuống đất, gốc O tại điểm rơi.

  a) Ta có thời gian rơi được xác định là:

  \(t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2.45}{10}}=3s\)

  b) Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng là

  \(S={{y}_{3s}}-{{y}_{1s}}=\frac{1}{2}.g{{.3}^{2}}-\frac{1}{2}.g{{.1}^{2}}=45-5=40m\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com