`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Câu 297815: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

A. tần số âm. 

B. cường độ âm

C. mức cường độ âm. 

D. đồ thị dao động âm.

Câu hỏi : 297815

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về mối liên hệ giữa các đặc trưng sinh lí với các đặc trưng vật lí

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số của âm

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com