`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự hợp tác giữa các nước ASEAN không biểu hiện qua?

Câu 298888: Sự hợp tác giữa các nước ASEAN không biểu hiện qua?

A. Nước phát triển giúp đỡ nước chậm phát triển

B. Tăng cường trao đổi hàng hóa

C. Tăng cường thu thuế đối với hàng hóa từ nước khác

D. Xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối các quốc gia

Câu hỏi : 298888
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự hợp tác giữa các nước ASEAN không biểu hiện qua “Tăng cường thu thuế đối với hàng hóa từ nước khác” mà ngược lại có sự ưu đãi thuế để khuyến khích trao đổi, lưu thông hàng hóa trong khối (AFTA)

  => Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com