`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 299070: Họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 4x\left( {1 + \ln x} \right)\) là:

A. \(2{x^2}\ln x + 3{x^2}\)

B. \(2{x^2}\ln x + {x^2}\)

C. \(2{x^2}\ln x + 3{x^2} + C\)

D. \(2{x^2}\ln x + {x^2} + C\)

Câu hỏi : 299070

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com