`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm các số thực \(a\) và \(b\)  thỏa mãn \(2a + \left( {b + i} \right)i = 1 + 2i\)  với \(i\) là đơn vị ảo.

Câu 299083: Tìm các số thực \(a\) và \(b\)  thỏa mãn \(2a + \left( {b + i} \right)i = 1 + 2i\)  với \(i\) là đơn vị ảo.

A. \(a = 0;b = 2\)              

B. \(a = \frac{1}{2};b = 1\)                                          

C. \(a = 0;b = 1\)        

D. \(a = 1;b = 2\)

Câu hỏi : 299083
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com