`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 299093: Thể tích khối lập phương cạnh \(2a\) bằng:

      

A. \(8{a^3}\)                  

B.  \(2{a^3}\)                

C. \({a^3}\)                       

D.  \(6{a^3}\)

Câu hỏi : 299093

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com