Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích khối lập phương cạnh \(2a\) bằng:

Câu 299093: Thể tích khối lập phương cạnh \(2a\) bằng:

A. \(8{a^3}\)                  

B.  \(2{a^3}\)                

C. \({a^3}\)                       

D.  \(6{a^3}\)

Câu hỏi : 299093
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com