Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Câu 1: “Hello, I’d like to speak to Mr. Green, please.”
 “______     _____________________.” 

A. I’m afraid I don’t know.

B. I’m sorry. I’ll call again later.

C. Sorry. Can you take a message?    

D. Sure, I’ll put you through.

Câu hỏi : 300074

Phương pháp giải:

Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

   “Xin chào, tôi muốn nói chuyện với ông Green, làm ơn.”

  “_____________________.”

  A. Tôi sợ rằng tôi không biết.

  B. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gọi lại sau.

  C. Xin lỗi. Bạn có thể nhận một tin nhắn không?

  D. Chắc chắn, tôi sẽ kết nối cho bạn.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: “Do you mind if I use your phone?” “____________”.

A. Not at all. Help yourself.   

B. No, thanks.

C. Sorry, I have no idea.   

D. Certainly, it’s true.

Câu hỏi : 300075

Phương pháp giải:

Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

   “Bạn có phiền nếu tôi sử dụng điện thoại của bạn?” “____________”.

  A. Không hề. Cứ tự nhiên.

  B. Không, cảm ơn.

  C. Xin lỗi, tôi không có ý kiến.

  D. Chắc chắn rồi, đó là sự thật.

  Chọn A  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com