`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây là Đúng?

Câu 301389: Phát biểu nào sau đây là Đúng?

A. Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

B. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.    

C. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4, diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6.

 

D. Hình lập phương luôn có 12 đỉnh.

Câu hỏi : 301389

Phương pháp giải:

Nhớ lại rằng: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau. Hình lập phương có 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh.


Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:


*Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.


 


*Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.


 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

  - Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com