Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết đường thẳng \(y=x-2\) cắt đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) tại hai điểm phân biệt A,B có hoành độ lần lượt \({x_A},{x_B}\). Khi đó \({x_A} + {x_B}\) là:

Câu 301541: Biết đường thẳng \(y=x-2\) cắt đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) tại hai điểm phân biệt A,B có hoành độ lần lượt \({x_A},{x_B}\). Khi đó \({x_A} + {x_B}\) là:

A. \({x_A} + {x_B} = 5\).

B. \({x_A} + {x_B} = 2\).

C. \({x_A} + {x_B} = 1\).

D. \({x_A} + {x_B} = 3\).

Câu hỏi : 301541

Phương pháp giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm sau đó áp dụng định lí Vi-ét.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm \(\dfrac{{2x + 1}}{{x - 1}} = x - 2\,\,\left( {x \ne 1} \right)\)

  \( \Leftrightarrow 2x + 1 = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right) \Leftrightarrow 2x + 1 = {x^2} - 3x + 2 \Leftrightarrow {x^2} - 5x + 1 = 0\) (*).

  Khi đó \({x_A},\,\,{x_B}\) là nghiệm của phương trình (*). Áp dụng định lí Vi-ét ta có \({x_A} + {x_B} = 5\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com