Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {\left( {x - 1} \right)^{ - 5}}\sqrt x \). Tập xác định của hàm số là:

Câu 301540: Cho hàm số \(y = {\left( {x - 1} \right)^{ - 5}}\sqrt x \). Tập xác định của hàm số là:

A. \(D = \left( {1; + \infty } \right)\).

B. \(D = \left[ {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}\).

C. \(\left[ {0; + \infty } \right)\).

D. \(R\backslash \left\{ 1 \right\}\).

Câu hỏi : 301540

Phương pháp giải:

Hàm lũy thừa \(y = {x^n}\) có TXĐ D phụ thuộc vào n như sau:


+) \(n \in {Z^ + } \Rightarrow D = R\).


+) \(n \in {Z^ - } \Rightarrow D = R\backslash \left\{ 0 \right\}\).


+) \(n \notin Z \Rightarrow D = \left( {0; + \infty } \right)\).


Hàm căn thức bậc hai \(\sqrt A \) xác định \( \Leftrightarrow A \ge 0\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = {\left( {x - 1} \right)^{ - 5}}\sqrt x \) xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 1 \ne 0\\x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne 1\\x \ge 0\end{array} \right. \Rightarrow D = \left[ {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com