Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bố đi công tác đợt I 1 tháng 2 ngày, đợt II là 2 tháng rưỡi. Đợt 2 bố đi công tác lâu hơn đợt một là:

Câu 302299: Bố đi công tác đợt I 1 tháng 2 ngày, đợt II là 2 tháng rưỡi. Đợt 2 bố đi công tác lâu hơn đợt một là:

A.  1 tháng 12 ngày         

B.  3 tháng 17 ngày            

C.  1 tháng 13 ngày                 

D.  2 tháng 20 ngày.

Câu hỏi : 302299

Phương pháp giải:

Ta cộng, trừ các đơn vị cùng loại với nhau chẳng hạn như: Năm với năm với năm, tháng với tháng… Nếu số đo thời gian lớn hơn đơn vị quy ước thì đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:


  2 tháng rưỡi = 2 tháng 15 ngày

  Đợt hai bố đi công tác lâu hơn đợt một số thời gian là:

  2 tháng 15 ngày – 1 tháng 2 ngày = 1 tháng 13 ngày

  Đáp số: 1 tháng 13 ngày

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com