Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những nội dung quan trọng của văn học chữ Nôm trong các thế kỉ XVI – XVII là gì?

 

Câu 303301: Một trong những nội dung quan trọng của văn học chữ Nôm trong các thế kỉ XVI – XVII là gì?


 

A. Nêu cao tinh thần thống nhất hai miền.

B. Kêu gọi nhân dân lật đổ chúa Nguyễn.

C. Đấu tranh khôi phục quyền lực nhà vua.

D. Tố cáo sự bất công của xã hội.

Câu hỏi : 303301

Phương pháp giải:

sgk trang 114.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Văn học chữ Nôm thế kỉ XVI – XVII xuất hiện ngày càng nhiều. Nội dung các truyện Nôm thường viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công của xã hội và bộ máy quan lại đương thời.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com