Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số tiếp tuyến đi qua điểm \(A\left( {1; - 6} \right)\) của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x + 1\) là:

Câu 304353: Số tiếp tuyến đi qua điểm \(A\left( {1; - 6} \right)\) của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x + 1\) là:

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Câu hỏi : 304353

Phương pháp giải:

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)  và \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\)


Bước 1: Gọi \(\left( \Delta  \right)\) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho  của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) ;  \(\left( \Delta  \right)\) đi qua  \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) và có hệ số góc \(k.\)


Bước 2: \(\left( \Delta  \right)\) có dạng \(y = k\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}\)


Để \(\left( \Delta  \right)\) tiếp xúc với đồ thị \(y = f\left( x \right)\) thì hệ \(\left\{ \begin{array}{l}f'\left( x \right) = k\\f\left( x \right) = k\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}\end{array} \right.\) có nghiệm


Bước 3: Giải hệ bằng phương pháp thế, số nghiệm của hệ là số tiếp tuyến \(\left( \Delta  \right)\) tìm được.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi k là hệ số góc tiếp tuyến \(\left( \Delta  \right)\) với đồ thị (C) đi qua \(A\left( {1; - 6} \right)\)

  \( \Rightarrow \left( \Delta  \right)\) có dạng: \(y = k\left( {x - 1} \right) - 6\)

  Để \(\left( \Delta  \right)\) tiếp xúc với (C) thì \(\left\{ \begin{array}{l}{x^3} - 3{\rm{x}} + 1 = k\left( {x - 1} \right) - 6\\k = 3{{\rm{x}}^2} - 3\end{array} \right.\) có nghiệm.

  \( \Rightarrow {x^3} - 3{\rm{x}} + 1 = \left( {3{{\rm{x}}^2} - 3} \right)\left( {x - 1} \right) - 6 \Leftrightarrow 2{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^2} - 4 = 0\)

  \( \Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {2{x^2} + x + 2} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\2{x^2} + x + 2 = 0\left( {VN} \right)\end{array} \right.\)

  Vậy có 1 tiếp tuyến đi qua \(A\left( {1; - 6} \right)\).

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com