Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

III. Find a mistake in each sentence below.

III. Find a mistake in each sentence below.

Câu 1: There are (A) several national (B) celebration (C) in (D) Viet Nam.

A. are 

B. national 

C. celebration 

D. in 

Câu hỏi : 305691
Phương pháp giải:

Cấu trúc “There are”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  There are + danh từ số nhiều (singular nouns): Có …

  Không sửa “are” thành “is” vì trong câu sử dụng tính từ “several” (nhiều).

  celebration => celebrations

  Tạm dịch: Có rất nhiều lễ kỉ niệm quốc gia ở Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Each part (A) of the world have (B) its own (C) Christmas traditions (D) .

A. part 

B. have 

C. own 

D. traditions 

Câu hỏi : 305692
Phương pháp giải:

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  One of/ Each of/ Every of/ Either of + N + V(chia theo ngôi số ít)

  have => has

  Tạm dịch: Mỗi phần của thế giới có truyền thống Giáng sinh của riêng nó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Before (A) Tet, supermarkets (B) and shops (C) are full of good (D).

A. Before 

B. supermarkets 

C. shops 

D. good 

Câu hỏi : 305693
Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  good (n): điều thiện

  goods (n): hàng hóa

  good => goods

  Tạm dịch: Trước Tết, các siêu thị và cửa hàng ngập tràn hàng hóa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The city where (A) we were (B) born in is (C) very large (D).

A. where 

B. were 

C. is 

D. large 

Câu hỏi : 305694
Phương pháp giải:

Trạng từ quan hệ, đại từ quan hệ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trạng từ quan hệ “Where” thay thế từ chỉ nơi chốn: Danh từ (chỉ nơi chốn) + where + S + V ...

  Trạng từ quan hệ “Where” có thể được thay thế bằng “in/on/at which”.

  Ở đây đã sử dụng giới từ “in” sau động từ “born” => dùng “which”.

  where => which

  Tạm dịch: Thành phố nơi chúng tôi được sinh ra rất rộng lớn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: We are driving (A) in (B) the road which (C) was (D) built last year.

A. are driving 

B. in 

C. which 

D. was 

Câu hỏi : 305695
Phương pháp giải:

Giới từ chỉ địa điểm

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  in: trong => được dùng chủ yếu khi muốn nói đến một không gian rộng lớn, hoặc nhấn mạnh nơi được bao bọc xung quanh (văn phòng, nhà…).

  VD: in the car, in Vietnam, …

  on: trên => được dùng khi muốn nhấn mạnh đến bề mặt của thứ gì đó, ví dụ một điểm trên đường, trên tường.

  VD: on the way, on the beach,…

  in => on

  Tạm dịch: Chúng tôi đang lái xe trên con đường được xây dựng vào năm ngoái.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com