Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I fell in ______ love with him because of his kind nature.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 306135: I fell in ______ love with him because of his kind nature.

A. a

B. an                            

C. the

D. Ø

Câu hỏi : 306135

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích: Cụm “fall in love with sb”: yêu ai, sa vào lưới tình của ai

  “love” (tình yêu) là danh từ không đếm được => không dùng mạo từ

  Tạm dịch: Tôi yêu anh ấy vì bản chất tốt bụng của anh ấy.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com