`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân biệt ba hỗn hợp chất rắn là X(Fe, Al), Y (Al, Al2O3), Z (Fe, Al2O3) có thể chỉ dùng một hóa chất duy nhất là:

Câu 306856: Phân biệt ba hỗn hợp chất rắn là X(Fe, Al), Y (Al, Al2O3), Z (Fe, Al2O3) có thể chỉ dùng một hóa chất duy nhất là:

A. dung dịch HNO3 đặc nguội

B. Dung dịch NaOH

C. dung dịch HCl

D. Dung dịch FeCl3

Câu hỏi : 306856

Phương pháp giải:

Tìm ra tính chất khác nhau của từng hỗn hợp từ đó chọn được hóa chất phù hợp để nhận biết.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dùng dung dịch NaOH để phân biệt các hỗn hợp trên.

  - Cho dung dịch NaOH vào X: chỉ có Al tan ra, còn lại phần chất rắn (Fe) không tan, xuất hiện khí:

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

  - Cho dung dịch NaOH vào Y: cả Al và Al2O3 đều tan hết, xuất hiện khí:

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

  Al2O3+2NaOH→2NaAlO2 +H2O

  - Cho dung dịch NaOH vào Z: chỉ có Al2O3 tan ra, còn lại phần chất rắn (Fe) không tan, không xuất hiện khí:

  Al2O3+2NaOH→2NaAlO2 +H2O

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com