Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(1) Thành phần chính của tinh bột là amilozơ.

(2) Các gốc α-glucozơ trong mạch amilopectin liên kết với nhau bởi liên kết 1,4-glicozit và 1,6-glicozit.

(3) Tinh bột và xenlulozơ đều là polime có cấu trúc không phân nhánh.

(4) Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong dung dịch H2SO4 khi đun nóng và tan trong nước svayde.

(5) Xenlulozơ được dùng để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco và tơ axetat.

(6) Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào nhúm bông sẽ thấy nhúm bông chuyển thành màu xanh.

(7) Các hợp chất glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều chứa ancol trong phân tử.

Số phát biểu không đúng là

Câu 309474: Cho các phát biểu sau:


(1) Thành phần chính của tinh bột là amilozơ.


(2) Các gốc α-glucozơ trong mạch amilopectin liên kết với nhau bởi liên kết 1,4-glicozit và 1,6-glicozit.


(3) Tinh bột và xenlulozơ đều là polime có cấu trúc không phân nhánh.


(4) Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong dung dịch H2SO4 khi đun nóng và tan trong nước svayde.


(5) Xenlulozơ được dùng để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco và tơ axetat.


(6) Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào nhúm bông sẽ thấy nhúm bông chuyển thành màu xanh.


(7) Các hợp chất glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều chứa ancol trong phân tử.


Số phát biểu không đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu hỏi : 309474

Phương pháp giải:

Kiến thức chương cacbohiđrat.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) sai, thành phần chính của tinh bột là amilopetic (70-80%), amilozơ chỉ chiếm 20-30%.

  (2) đúng.

  (3) sai, tinh bột có cấu trúc mạch phân nhánh ở liên kết α-1,6 glicozit.

  (4) sai, tinh bột không tan trong dung dich nước svayde.

  (5) đúng.

  (6) sai, bông có thành phần là xenlulozơ, iot không làm xenlulozơ chuyển sang màu tím mà chỉ làm tinh bột chuyển sang màu tím.

  (7) đúng.

  Vậy có 4 phát biểu không đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com