`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968 của quân dân Việt Nam không tác động đến việc

 

Câu 311651: Cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968 của quân dân Việt Nam không tác động đến việc


 

A. Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam.

B. Mỹ chấp nhận đàm phán để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam.

C. làm cho đế quốc Mỹ bị lung lay ý chí xâm lược.

D. Mỹ tuyên bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc.

Câu hỏi : 311651

Phương pháp giải:

sgk trang 177, suy luận.  

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mỹ tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam là ý nghĩa của Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Cuộc Tổng tiến công xuân Mậu Thân năm 1968 buộc Mĩ tuyên bố “Phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com