Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm khác biệt trong đấu tranh ngoại giao của ta thời kì 1969 - 1973 so với thời kì 1965 -1968 là gì?

Câu 311658: Điểm khác biệt trong đấu tranh ngoại giao của ta thời kì 1969 - 1973 so với thời kì 1965 -1968 là gì?

A. Từng bước đàm phán và rút hết quân về nước.

B. Từng bước đàm phán và phá bỏ các căn cứ quân sự.

C. Từng bước đàm phán và buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari.

D. Từng bước đàm phán và buộc Mĩ ngừng ném bom phá hoại miền Bắc.

Câu hỏi : 311658

Phương pháp giải:

So sánh, đánh giá.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khác với giai đoạn 1965 – 1968, giai đoạn 1969 – 1973 ta đã từng bước đàm phán và buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari. Tuy nhiên, các bước ngoại giao này gắn liền với những chiến thắng về quân sự.

  - Năm 1968: ta giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 -> Buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Pari.

  - Năm 1972: ta giành thắng lợi trong trận “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari và rút về nước.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com