`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc? 

Câu 313089: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc? 

A. Lao Bảo.

B. Hữu Nghị.

C. Lào Cai.

D. Móng Cái. 

Câu hỏi : 313089
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tra cứu trang 23, tìm dọc tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc không thấy cửa khẩu Lao Bảo

  => chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com