`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

Câu 316544: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

A. Mạch điện có dây dẫn ngắn

B. Mạch điện dùng pin hay acquy để thắp sáng

C. Mạch điện không có cầu chì

D. Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện

Câu hỏi : 316544
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com