Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?

Câu 317632: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu hỏi : 317632

Phương pháp giải:

Các chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là các chất có nhóm -CHO trong phân tử. Vậy ta viết các đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H10O có nhóm -CHO.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là:

  CH3-CH2-CH2-CH2-CHO

  CH3-CH2-CH(CH3)-CHO

  CH3-CH(CH3)-CH2-CHO

  (CH3)3-C-CHO

  Vậy có 4 đồng phân cấu tạo thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com