Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?

Câu 318841: Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?

A. Do chịu ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

B. Do luôn có quan hệ ngoại giao thân thiết với phương Bắc.

C.  Do ảnh hưởng bởi văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc.

D. Do đất nước ta bị chia cắt bởi các triều đại phong kiến phương Bắc.

Câu hỏi : 318841

Phương pháp giải:

 suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì: Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com