`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bước sóng nào sau đây có thể là bước sóng của ánh sáng màu lam

Câu 322822: Bước sóng nào sau đây có thể là bước sóng của ánh sáng màu lam

A. 748nm

B. 495nm

C. 615nm

D. 404nm

Câu hỏi : 322822

Phương pháp giải:

Ánh sáng màu lam có bước sóng nằm trong khoảng 450nm đến 510nm

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ánh sáng màu lam có bước sóng nằm trong khoảng 450nm đến 510nm. Vậy bước sóng có thể là ánh sáng lam là 495nm

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com