Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thổi một luồng CO qua hỗn hợp Fe và Fe2O3 nung nóng được chất khí B và hỗn hợp D gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho B lội qua dung dịch nước vôi trong dư thấy tạo ra 6 gam kết tủa. Hòa tan D bằng H2SO4 đặc, nóng thấy tạo ra 0,18 mol SO2 còn dung dịch E. Cô cạn E thu được 24 gam muối khan. Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp đầu là

Câu 324498: Thổi một luồng CO qua hỗn hợp Fe và Fe2O3 nung nóng được chất khí B và hỗn hợp D gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho B lội qua dung dịch nước vôi trong dư thấy tạo ra 6 gam kết tủa. Hòa tan D bằng H2SO4 đặc, nóng thấy tạo ra 0,18 mol SO2 còn dung dịch E. Cô cạn E thu được 24 gam muối khan. Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp đầu là

A. 58,33%. 

B. 50%. 

C. 41,67%. 

D. 40%.

Câu hỏi : 324498

Phương pháp giải:

Đặt x và y lần lượt là số mol của Fe và Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu


Sau tất cả quá trình Fe từ 0 lên +3 ; C từ +2 lên C +4 ; S từ +6 xuống S +4 nên ta có


BTNT "Fe": nFe ban đầu = 2nFe2(SO4)3 = 2.0,06 = 0,12 (mol)


=> x + 2y = 0,12 (1)


BTNT "C": nCO = nCaCO3 = 0,06 (mol)


Qúa trình nhường e                                                    


Fe → Fe+3 + 3e                                                         


x →              3x (mol) 


C+2 →  C +4 +2e


0,06 →         0,12 (mol)


Qúa trình nhận e


S+6 + 2e → S+4          


       0,36← 0,18(mol)


∑ ne (nhường) = ∑ ne (nhận) => x =?  (mol)


Từ (1) => y = ? (mol)


Có x, y từ đó dễ dàng tính được % mFe

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt x và y lần lượt là số mol của Fe và Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu

  Sau tất cả quá trình Fe từ 0 lên +3 ; C từ +2 lên C +4 ; S từ +6 xuống S +4 nên ta có

  BTNT "Fe": nFe ban đầu = 2nFe2(SO4)3 = 2.0,06 = 0,12 (mol)

  => x + 2y = 0,12 (1)

  BTNT "C": nCO = nCaCO3 = 0,06 (mol)

  Qúa trình nhường e                                                    

  Fe → Fe+3 + 3e                                                         

  x →              3x (mol) 

  C+2 →  C +4 +2e

  0,06 →         0,12 (mol)

  Qúa trình nhận e

  S+6 + 2e → S+4          

         0,36← 0,18(mol)

  ∑ ne (nhường) = ∑ ne (nhận)

  => 3x + 0,12 = 0,36

  => x = 0,08 (mol)

  Từ (1) => y = 0,02 (mol)

  \(\% mFe = {{{m_{Fe}}} \over {{m_{hh}}}}.100\%  = {{0,08.56} \over {0,08.56 + 0,02.160}}.100\%  = 58,33\% \) 

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com