Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt nóng hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có khí thoát ra. Hỗn hợp X gồm

Câu 324674: Đốt nóng hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có khí thoát ra. Hỗn hợp X gồm

A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3.

B. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3.

C. Al, Fe, Al2O3.

D. Fe, Fe3O4, Al2O3.

Câu hỏi : 324674

Phương pháp giải:

X tác dụng với NaOH dư thấy có khí thoát ra chứng tỏ X có chứa Al ⟹ Al dư, Fe3O4 phản ứng hết.


Từ đó suy ra thành phần của X.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Hỗn hợp X + NaOH tạo khí ⟹ có Al dư sau phản ứng.

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

  - Phản ứng ban đầu: 8Al + 3Fe3O4 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 4Al2O3 + 9Fe (Fe3O4 hết)

  ⟹ Hỗn hợp sau phản ứng có: Al, Fe, Al2O3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com