Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó điện trờ R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V. Số chỉ của vôn kế và ampe kế là bao nhiêu ?

 

Câu 325746: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó điện trờ R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V. Số chỉ của vôn kế và ampe kế là bao nhiêu ?


 

A. 0,4V; 4A

B. 6V; 0,6A

C. 4V; 0,4A

D. 0,6V; 6A

Câu hỏi : 325746

Phương pháp giải:

Công thức của đoạn mạch nối tiếp: \(\left\{ \begin{array}{l}I = {I_1} = {I_2}\\U = {U_1} + {U_2}\\{R_{td}} = {R_1} + {R_2}\end{array} \right.\)                                 


Hệ thức của định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch: \({R_{AB}} = {R_1} + {R_2} = 10 + 20 = 30\Omega \)

  Số chỉ của ampe kế: \(I = {I_1} = {I_2} = \frac{{{U_{AB}}}}{{{R_{AB}}}} = \frac{{12}}{{30}} = 0,4A\)

  Số chỉ của vôn kế: \({U_1} = {I_1}{R_1} = 0,4.10 = 4V\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com