`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó R1 = 5Ω , R2 = 10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A. Cường độ dòng điện ở mạch chính là:

 

Câu 325769: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó R1 = 5Ω , R2 = 10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A. Cường độ dòng điện ở mạch chính là:

 

A. 0,6A

B. 0,9A

C. 0,12A

D. 0,15A

Câu hỏi : 325769

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Công thức của đoạn mạch gồm các điện trở tương đương: \(\left\{ \begin{array}{l}U = {U_1} = {U_2}\\I = {I_1} + {I_2}\\\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\end{array} \right.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Do hai điện trở mắc song song với nhau hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:

  UAB = U1 = I1 × R1 = 0,6 × 5 = 3V

  Điện trở tương đương của mạch điện: \(\frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} \Leftrightarrow \frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{5} + \frac{1}{{10}} \Rightarrow {R_{td}} = \frac{{10}}{3}\Omega \)

  Cường độ dòng điện ở mạch chính là: \(I = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{3}{{\frac{{10}}{3}}} = 0,9A\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com